علت چشمک زدن ستارگان

ستاره,علت چشمک زدن ستاره,علت سوسو زدن ستاره ها

همه ی ما در کودکی از چشمک زدن یک ستاره، به وجد آمده ایم. ولی براستی چگونه میشود یک ستاره چشمک بزند؟

دلیل چشمک زدن ستاره ها این است جو زمین باعث شکست نور منعکس شده ی انها میشود و بنظر می اید که چشمک میزنند.
ادامه خواندن “علت چشمک زدن ستارگان”