جهانی بدون حشره را تجسم کنید

حشرات, مزایای حشرات, فواید حشرات برای انسان, گردافشانی توسط حشرات

هیچوقت آرزوی جهانی بی حشره را نکنید. حشرات یکی از بهترین موجودات آزمایشگاهی هستند که کاربرد فراوان و موثری دارند،مانند مگس سرکه که در کشف اصول علم ژنتیک کمک شایانی به محققین کرده است..بسیاری از اصول جنین شناسی،رفتار شناسی و حیوانات نیز با بررسی و مطالعه عکس العمل های حشرات کشف شدند.
ادامه خواندن “جهانی بدون حشره را تجسم کنید”