پا برهنه راه رفتن و این عوارض

pic6

خشکي پوست درکمين پابرهنه‌ها:به گفته پزشکان متخصص پوست راه رفتن با پای برهنه در ساحل,خانه و جاهای مختلف باعث ایجاد مشکلات پوستی از جمله قارچ های پوستی و خشکی پوست میشود. ادامه خواندن “پا برهنه راه رفتن و این عوارض”