چرا پنجره های هواپیما دیگر مربعی شکل نیستند

هواپیما, پنجره هواپیما, علت گرد بودن پنجره هواپیما

دلیل دایره ای یا بیضی بودن پنجره های هواپیما را میدانید؟ چرا پنجره های هواپیما را مستطیلی یا مثلثی نمی سازند؟
شاید سوال برخی از شما باشد در این مقاله بررسی میکنیم ایا دلیل علمی خاصی دارد یا خیر…. ادامه خواندن “چرا پنجره های هواپیما دیگر مربعی شکل نیستند”