مراقب زمین باشیم


g7yychpz-1479392539

گرم تر شدن هوا مقوله ایست مهم که ذهن محققان و زمین شناسان را بخود مشغول کرده است.انها از گرم تر شدن 2درجه ای زمین خبر میدهند اگر براستی این اتفاق بیوفتد چه برسر زمین می اید.

ادامه خواندن “مراقب زمین باشیم”